Tositulos, asiakastyytyväisyystutkimus, digimarkkinointi, markkinatutkimus, palvelumuotoilu, Oulu

Markkinointi

Markkinointi

Tarjoamme markkinoinnin ja digimarkkinoinnin sekä some-strategioiden suunnittelua. Markkinointi on aina monen osan summa.

Markkinointimix eli valitut markkinointikeinot muodostavat kokonaisuuden, jolla saadaan haluttu vaikutus ja myynnin lisäys eri kanavia käyttäen. Markkinoinnin keinot valitaan aina tapauskohtaisesti, mihin vaikuttaa vahvasti kohderymä ja sen käyttäytyminen.

Mikä on sinun kilpailustrategiasi – onko se hintajohtajuus vai laatujohtajuus? Me voimme auttaa sinua valitsemaan oikean strategian.

Viime vuosien vahvistuva trendi on ollut ns. inbound-markkinointi, jossa kohderyhmä hankkii omatoimisesti tietoja tulevista hankinnoistaan. Siksi yrityksen on tarjoiltava aktiivisesti nettisisältöjä hakukoneoptimoinnin, hakukonemainonnan ja some-strategioiden keinoin.