Tositulos-brändimarkkinointi Oulu
Browsing:

Avainsana: innovatiivinen

Kun täytekakkuja alettiin pakastaa

Tositulos - palvelumuotoilu, Frödinge-pakastekakku, Oulu

…se oli ihme. Kukaan ei olisi uskonut, että täytekakku säilyy hyvänä pakastamisen jälkeen. Mutta toisin kävi.

Frödingen sulatettu kakku on kuin vastaleivottu kakku tuoreine mansikoineen. Frödinge oli todella innovatiivinen, koska se uskalsi kokeilla ja kehittää pakastettavan täytekakun.

Mitä se vaati? Ainakin ennakkoluulottomuutta, uskoa ja onnistumista. Suurin onnistuminen on kyky ajatella toisin: voitaisiinko tämä asia tehdä eri tavalla, jossa on jokin uusi hyöty?

Uusi hyöty oli jättimäinen: täytekakkuja pystyttiin tekemään varastoon kermavaahtoineen. Ei enää kermavaahdon vispausta, täytteiden lisäämistä tai kakun tilaamista konditoriasta. Kakun saa suoraan kaupasta!

Käänteentekevää on uskallus ajatella uudenlaista ratkaisua, joka muuttaa kulutustottumuksia. Taustalla on signaali tarpeesta, että voisiko kakunteon siirtää kokonaan tehtaaseen.

Niin kuin Ikea pani ihmiset hakemaan huonekalut itse varastosta, Frödinge tekee päin vastoin kermavaahdotkin ihmisten puolesta.


Tositulos tarjoaa asiakastyytyväisyystutkimuksia, digimarkkinointia ja palvelumuotoilua Oulussa

Tosituloksen palveluvalikoima koostuu asiakastyytyväisyystutkimuksista, markkinatutkimuksista, digimarkkinoinnista ja palvelumuotoilusta. Tosituloksen taustalla on monen vuoden kokemus digimarkkinoinnista, markkinatutkimuksista, markkinointitoimenpiteistä ja sähköisestä viestinnästä.

Palvelumuotoilu liittyy asiakastyytyväisyystutkimukseen, koska palvelumuotoilulla pyritään saamaan palveluista ja tuotteista asiakaslähtöisiä. Tositulos painottaakin asiakaslähtöisyysnäkökulmaa kaikessa toiminnassaan. Tarjoamme palvelumuotoilua yrityksille alasta riippumatta.

Markkinoinnin kenttä on nykyään monitahoinen. Aiemmin markkinointi saatettiin kattaa yhdellä lehti-ilmoituksella, mutta nykyään ollaan jo kaukana noista ajoista. Sosiaalisen median avulla myös kohderyhmä voidaan valjastaa markkinoinnin sanansaattajaksi.

Tositulos on kehityksen kärjessä ja pyrkii vastaamaan tämän hetken markkinointi- ja viestintätarpeisiin innovatiivisilla ratkaisuilla. Toimintamme keskittyy pääasiassa Oulun seudulle.