Tositulos - markkinointi, markkinatutkimus, palvelumuotoilu, Oulu
Browsing:

Avainsana: markkinointi

Mikä on sinun aspiraatioryhmäsi?

Aspiraatioryhmä

Aspiraatioryhmä on se viiteryhmä, johon haluat kuulua, ja jota tavoittelet. Saatat haluta kuulua Mersun omistajiin tai esimiehiin. Voit olla siinä iässä, että seuraava ryhmäsi on perheelliset, ja alat tehdä siihen liittyviä hankintoja.

Kun markkinoija tunnistaa aspiraatioryhmätavoitteet kuluttajissa, hän voi tarjota sopivia ratkaisuja jo silloin, kun kuluttaja vasta tiedostaa kuuluvansa tulevaisuudessa tiettyyn ryhmään. Usein aspiraatioryhmä liittyy halulun muuttaa statusta ja osoittaa se muille.

Lukiolaisen aspiraatioryhmä voi olla yliopistolaiset tai työntekijät. Siksi lukiolaisille voi esittää yliopistoon liittyviä viestejä tai heille voi tarjota jo jopa ammattiliiton opiskelijajäsenyyttä.

55-vuotias voi alkaa tavoitella jo eläkeaikaa ja hän saattaa suunnitella siihen liittyviä hankintoja. Aina aspiraatioryhmä ei ole niin selvä. Joku voi haluta vaikkapa kulttuuripiireihin, vaikka hänellä ei olisi siihen edellytyksiä. Tällaisen halun havaitseminen on haastavaa, mutta siihenkin voi löytyä sopivia signaaleja.


Tositulos tarjoaa asiakastyytyväisyystutkimuksia, digimarkkinointia ja palvelumuotoilua Oulussa

Tosituloksen palveluvalikoima koostuu asiakastyytyväisyystutkimuksista, markkinatutkimuksista, digimarkkinoinnista ja palvelumuotoilusta. Tosituloksen taustalla on monen vuoden kokemus digimarkkinoinnista, markkinatutkimuksista, markkinointitoimenpiteistä ja sähköisestä viestinnästä.

Palvelumuotoilu liittyy asiakastyytyväisyystutkimukseen, koska palvelumuotoilulla pyritään saamaan palveluista ja tuotteista asiakaslähtöisiä. Tositulos painottaakin asiakaslähtöisyysnäkökulmaa kaikessa toiminnassaan. Tarjoamme palvelumuotoilua yrityksille alasta riippumatta.

Markkinoinnin kenttä on nykyään monitahoinen. Aiemmin markkinointi saatettiin kattaa yhdellä lehti-ilmoituksella, mutta nykyään ollaan jo kaukana noista ajoista. Sosiaalisen median avulla myös kohderyhmä voidaan valjastaa markkinoinnin sanansaattajaksi.

Tositulos on kehityksen kärjessä ja pyrkii vastaamaan tämän hetken markkinointi- ja viestintätarpeisiin innovatiivisilla ratkaisuilla. Toimintamme keskittyy pääasiassa Oulun seudulle.