Tositulos, asiakastyytyväisyystutkimus, digimarkkinointi, markkinatutkimus, palvelumuotoilu, Oulu

Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakastyytyväisyys on liiketoiminnan kulmakiviä. Siksi kannattaa tasaisin väliajoin tutkia, mitä mieltä asiakkaasi ovat tuotteistasi ja palveluistasi. Kehut voidaan kertoa kasvotusten, mutta entä ne loput asiakkaat, jotka eivät olleetkaan tyytyväisiä? He saattavat mennä kertomaan huonoista kokemuksistaan sosiaaliseen mediaan, jolloin tapahtuu suuri vahinko: yrityksesi voi saada huonon maineen netissä. Ennen kuin tällaista pääsee tapahtumaan, kannattaa ottaa härkää sarvista.

Tutkimusmenetelmissä painotamme otannan validiutta eli tutkimukseen mukaan valittujen henkilöiden sopivuutta ja kattavuutta. Lähtökohtaisesti otannan pitää olla kohderyhmää. Otannan on oltava tarpeeksi iso, jotta saadaan luotettavia tutkimustuloksia. Pyrimme saamaan mukaan paljon avoimia vastauksia, jotta tutkimuksesta selviäisi kohderyhmän todelliset mielipiteet ja syyt niille.

Teemme sekä kuluttaja- (B2C) että yritystutkimuksia (B2B). Tutkimusraportin lopussa esitämme johtopäätökset tutkimustuloksista, joiden perusteella yritys voi tehdä tarvittuja toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi, asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja myynnin lisäämiseksi.

Tositulos-asiakastyytyväisyystutkimus, Oulu

Tutkimukselle asetetaan aina tavoitteet, ja lopullisena lopputulemana on aina myynnin lisääminen epäkohtia korjaamalla ja toimintatapoja muuttamalla. Siksi yrityksesi hyötyy aina tutkimuksestamme.

Vaikka yritys kokee, että he ovat tehneet kaiken voitavansa markkinoinnissa, voi olla, että yritys ei silti houkuttele asiakkaita. Silloin vika on yleensä seuraavissa asioissa:

 

Väärä hinta
Tuotteiden tai palveluiden hintataso tai hinnoittelumalli on väärä

Väärä paikka
Yritys toimii väärässä paikassa fyysisesti tai sähköisesti (liikkeen sijainti/verkkokauppa)

Väärin markkinoitu
Markkinointi ei tavoita tai puhuttele kohderyhmää tai se ei nouse hakutuloksissa tarpeeksi korkealle

Vääränlainen tuote tai palvelu
Tuote tai palvelu voi olla puutteellinen ja sen ominaisuuksia on korjattava markkina- ja asiakaslähtöiseksi (> palvelumuotoilu)

 

 

Kaikki näihin ongelmiin voidaan tarttua asiakastyytyväisyystutkimuksella.

Mistä tiedät, onko sinulla ongelma?
– Jos kassakone käy liian harvoin, sinulla todennäköisesti on ongelma.

 

Tilaa meiltä asiakastyytyväisyytutkimus. Tutkimukseen kuuluvat mm. tutkimussuunnittelu, kysymysten laatiminen, otoksen määrittely, tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusanalyysien tekeminen. Lopputuloksena tutkimuksesta syntyy tutkimusraportti ja johtopäätökset.

 

Tutkimusraportti Tositulos-asiakastyytyväisyystutkimus, Oulu
Tositulos - asiakastyytyväisyystutkimus, tutkimusraportti, Oulu
Esimerkki muutaman peruskysymyksen tuloksista. Mitä voidaan päätellä tuloksista? Nopeus on parantunut edellisvuoteen verrattuna, täsmällisyys ja laatu ovat sen sijaan huonontuneet. Onko nopeutta siis lisätty laadun kustannuksella?

Tämä sivu käsittelee aiheita asiakastyytyväisyystutkimus, tutkimusmenetelmä, kohderyhmä, otanta, kuluttajatutkimus, yritystutkimus, hinnoittelumalli, asiakaslähtöisyys paikkakunnalla Oulu.