Tositulos, asiakastyytyväisyystutkimus, digimarkkinointi, markkinatutkimus, palvelumuotoilu, Oulu

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi on tarpeellinen erityisesti silloin, kun tehdään uutta tuotetta tai palvelua. Se auttaa muokkaamaan tuotteesta sopivan markkinoille ja sen avulla voi myös varoittaa siitä, että markkinoilla on liikaa toimijoita. Tämä tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta yritys ei käytä turhaan resursseja hankkeeseen, jolla ei ole mahdollisuuksia menestyä kilpailijakentässä.

Tuotekehitys kannattaa aloittaa vasta sitten, kun perinpohjainen kilpailija-analyysi on tehty. Yritys voi keskittyä kehittämään tuotteeseen sellaisia ominaisuuksia, joita ei ole kilpailijoiden tuotteessa. Kilpailija-analyysillä selvitetään myös kilpailevien tuotteiden hinta. Hintaselvitys auttaa yritystä asemoimaan (tuotepositiointi) tuotteensa oikein.

Yrityksen pitäisi valita karkeasti kahden strategian välillä: laatujohtaminen tai kustannustehokkuus. Laatojohtamisessa tuote on laadukas ja se ei ole edullinen. Kustannustehokkuudessa eli hintajohtamisessa tuote ei ole niin laadukas ja se on halpa. Huonompi laatu ei välttämättä tarkoita huonoa kestävyyttä vaan tuote voi olla myös vähemmin varusteltu eli riisuttu malli.

Usein yritys sanoo olevansa vähän kumpaakin, mikä ei ole välttämättä hyvä olotila. Miksi ei? Koska keskitien kulkeminen ei asemoi tuotetta kunnolla, ja yritys ei tiedä sisäisesti, mitä sen kannattaa tavoitella. Kaikki haluaisivat olla halpoja ja hyviä, mutta se ei ole mahdollista. Siksi kannattaa alussa pyrkiä valitsemaan, kumman strategian puolelle toiminta kallistuu edes vähän.

Tässä pohdinnassa auttaa kilpailija-analyysi. Palvelumme auttavat yritystäsi valitsemaan tuotteellesi tai palvelullesi oikeat ominaisuudet. Kilpailija-analyysi on myös realistinen: sen avulla voi päättää, kannattaako tuotekehityshanketta edes aloittaa, jos sille ei ole taloudellisia edellytyksiä.

 

Tällä sivulla käsitellään aiheita kilpailija-analyysi, kilpailijakenttä, hintaselvitys, tuoteasemointi, tuotepositiointi, strategia, laatujohtaminen, kustannustehokkuus, hintajohtaminen, laatu paikkakunnalla Oulu.